Latest MCQs Sample Papers 2015-16 Solved Questions & Answers for Journalism Mass Communication, Sociology, Forestry, Agriculture English Literature, Public Administration, Economics MCQs Sample Papers Perform for NTS, PPSC, FPSC, SPCS, KPPSC, PMS, CSS, PCS New Entry Test MCQs Solved Sample Papers, Must Practice Now by Adspk

14)Tarraqi pasand tehreeq ki pehli conference kaha munaqqid hui?
Lakhnao

15)”ishq o inqilaab kis taraqqi pasand shaair ki kullyat hai?
Zaheer Kashmiri

16)”halqa arbab e zauq” ka pehla ajlaas kis ki zer e sadarat hua?
Hafeez Hoshiyar Poori

17)”aaraish e mehfil” mein kon sa qissa bayan hua hai?
Hatim Taai

18)Dil gudaaz k mudeer ka naam?
Abdul haleem sharar

19)Sir Syed ki zindagi mein tehzeeb ul akhlaq ka aakhri shumara kab shaya hua?
1897

20)Sham ki mundair se”kis noyiat ki tasneef hai?
khud navisht

21. Dakkan me urdu kay aghaz kay nazariye ka bani kon hai?
Naseer Ud din Hashmi

22. Ghalib ne urdu ki kis kitab ko alfaaz ka bhatyar khana qarar diya hai?
Fasana e ajaa’ib

23. Urdu me mazmoon ki sinf ko kis ne muta’rif karaya?
Sir Syed Ahmad Khan

24. Kis novel me haraam o halal ka nazariya pesh kiya gaya hai?
Raja gidh

25. Kis afsana nigar ne apnay afsaano me ziyaada tar dehi mua’sharat ko pesh kiya?
Ahmad Nadeem Qasmi