Latest MCQs Sample Papers 2015-16 Solved Questions & Answers for Journalism Mass Communication, Sociology, Forestry, Agriculture English Literature, Public Administration, Economics MCQs Sample Papers Perform for NTS, PPSC, FPSC, SPCS, KPPSC, PMS, CSS, PCS New Entry Test MCQs Solved Sample Papers, Must Practice Now by Adspk

26. Kis afsaanay ka bunyadi mozu tasanna or zahirdari hai?
Overcoat

28. “mitti ka diya” sinf kay aitbar se kya hai?
Khud navisht

30. Kis shairah kay haan “khusboo” lafz tawatar k sath istemal hua hai?
Perveen Shakir

31. kis shair ko mirza ghalib ki shagirdi ka sharf hasil hua?
Haali

31. Kis shair kay nazdeek jannat ki haqeeqat dil ko khush rakhnay ka bahana hai?
Ghalib

33. Kis naqaad ne anees or dabeer kay kaam ka jaiza ek sath liya hai?
Shibli

34. “Akhbar Urdu” ka taluq kis idaaray se hai?
muqtadira qaumi zuban

35. Pakistan adab ki tahreek ki awaleen awaz kis ne buland ki?
Muhammad Hasan Askari

36. “Taa’subaat” kis naqqad kay tanqeedi mazameen ka majmooa hai?
Fateh Muhammad Malik

37)Mirza Qutub ud din Aibak nazm_____ ka juzv hai.
Shahnama Islam

38)”Baray aalu ka kuch bayan ho jaye”_____ka mazahya mazmoon hai.
Mushtaq Ahmad Yousafi

39)”Manzil e shab”_____ka majmooa’e kalam hai.
Mukhtar sadiiqui

40)Khalida Adeeb khanam_____ki Umda tehreer hai.
Ch.Afzal haq