Latest MCQs Sample Papers 2015-16 Solved Questions & Answers for Journalism Mass Communication, Sociology, Forestry, Agriculture English Literature, Public Administration, Economics MCQs Sample Papers Perform for NTS, PPSC, FPSC, SPCS, KPPSC, PMS, CSS, PCS New Entry Test MCQs Solved Sample Papers, Must Practice Now by Adspk

URDU MCQs Sample Papers

1. Novel “Udaas Naslain” ko 50 abwaab or ——- hisson me taqseen kiya gaya hai.
4

2. “Raftagan” kis shaair ki nazm hai?
Majeed Amjad

3. Nazm “Peshru” kis shairi majmooay me hai?
Shab e Rafta

4. Musaddas kay band me kitnay shair hotay hain?
6

5. “Chand Hum Asr” kay mozuaat ——- hain.
khaakay

6. “Saqi Nama” —– ki nazm hai.
Iqbal ki (Baal e jibreel)

7. “hain aaj kyun zaleel kay kal tak na thi pasand
ghustaakhi-e-farishta hmaari janaab me” kis ka shair hai?
Ghalib

8. Hijrat or Judai ka dukh kis ka kalaam me numaayan hai?
Nasir Kazmi

9. Shahnaama-e-Islam kitni jildon me hai?
4

10. “Khakim Badhan” me mazhahiya —— hain.
Khakay